MINE TJENESTER

Jeg tilbyr coaching og terapi til privatpersoner. Til organisasjoner tilbyr jeg rådgivning i forbindelse med omstilling og endringsprosesser, konflikthåndtering, utvikling av nøkkelpersoner og team samt foredrag. Tilbud skreddersys etter behov.

Privat coaching og terapi

SJEF I EGET LIV

Jeg ønsker å bidra til at mennesker får løst opp i gammel ikke-hensiktsmessig bagasje, slik at hverdagen kan fylles med mer glede, energi og tydelig retning. Jeg veileder innen konflikthåndtering, og coacher i prosessen rundt din utvikling privat og jobbrelatert.

Rådgivning til organisasjoner

BEDRE RELASJONER

Jeg ønsker å bidra til at ledere og nøkkelpersoner står sterkere og favner bredere. Videre ønsker jeg å bidra til at team forbedrer sin leveranse gjennom bedre relasjoner. Jeg tilbyr rådgivning, teamutvikling og foredrag.

Jeg velger ved behov å knytte til meg aktuelle samarbeidspartnere.