MINE TJENESTER

Jeg tilbyr coaching og terapi til privatpersoner. Til organisasjoner tilbyr jeg rådgivning i forbindelse med omstilling og endringsprosesser, konflikthåndtering, utvikling av nøkkelpersoner og team samt foredrag. Tilbud skreddersys etter behov.

Privat coaching og terapi

SJEF I EGET LIV

Jeg ønsker å bidra til at mennesker får løst opp i gammel ikke-hensiktsmessig bagasje, slik at hverdagen kan fylles med mer glede, energi og tydelig retning. Jeg veileder innen konflikthåndtering, og coacher i prosessen rundt din utvikling privat og jobbrelatert.

Rådgivning til organisasjoner

BEDRE RELASJONER

Jeg ønsker å bidra til at ledere og nøkkelpersoner står sterkere og favner bredere. Videre vil jeg gjerne bidra til at team forbedrer sin leveranse gjennom bedre relasjoner. Jeg tilbyr rådgivning, teamutvikling og foredrag.

Jeg velger ved behov å knytte til meg aktuelle samarbeidspartnere.